Lubelskie jaja ściółkowe

„POCZUJ SMAK DOBREGO JAJKA”

Nasza Ferma zaproszona została do prezentacji na Regionalnym Forum Gospodarczym organizowanym w Kraśniku
w dn. 26 listopada 2013 r. oraz Międzyregionalnej Konferencji „Lubelskie i Gelderland 2014 – 2020. Współpraca międzyregionalna
w zakresie biogospodarki” w Lublinie w dn. 13 lutego 2014 r.

Obydwa spotkania zorganizowane pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Prezentacja połączona z degustacją „Poczuj smak dobrego jajka” cieszyła się zainteresowaniem uczestników obydwu spotkań. Usłyszeliśmy od degustujących wiele pozytywnych opinii odnoszących się do walorów smakowych naszych jajek. Padło wiele zapytań w jakich sklepach w Lublinie można kupić nasze produkty.

Zaproszeni goście z Holandii prowadzący wykłady na konferencji po degustacji pytali w jaki sposób uzyskujemy tak dobre w smaku jaja. Cieszymy się, że doceniono smak naszych jajek